Reflü Tetkikleri

reflumerkeziReflüye bağlı şikayetler başka hastalıklarla karıştırılabilir. Öreneğin, yemek borusunun diğer hastalıkları, mide hastalıkları veya kalp hastalıkları reflü ile karışabilir. Bazı hastalar tpik reflü bulgularını tariff ederken, bazıları sık rastlanmayan bulgularla başvurabilmektedir. Tipik reflü bulguları yemek borusu boyunca yanma, yediklerinizin ağzınıza geri gelmesi, göğüs agrısı ve yutma güçlüğü iken astım benzeri öksürük, ses kısıklığı, ağız kokusu ve hatta diş çürümeleri reflüye işaret edebilir. Birçok hastalığı taklit edebilen reflünün tanısı için çok detaylı bir inceleme kaçınılmazdır.

Reflü tanısı ancak aşağıdaki yöntemlerle tam ve doğru olarak konulabilir:

1. Ayrıntılı bir muayene,

2. Endoskopi

3. Asit kaçağı testi pHmetri

4. Basınç ölçümü manometri

5. Safra reflüsünün tanısını koyabileceğimiz tek test olan impedans testi

Reflü tetkikleri sadece doğru tanı koymak için gerekli değildir. Ameliyat düşünülen hastlarda ameliyatın başarısı doğru testelerin uygulanıp uygulanmadığına bağlıdır.

Tanı testler ile bilimsel olarak ve doğru konulduğunda ameliyatların başarı oranı çok yükselmektedir.

whatsapp

 
 
 
   
 
Normal : 20 - 25
Artmış Kilo : 25 - 30
Obezite : 30 - 40
Morbid Obezite : 40 - 50
Süper Morbid Obezite : > 50
whatsapp-footer